دانلود کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی آزمون استخدامی

همواره یادگیری اطلاعات عمومی بخش جداناپذیر جامعه امروزی بوده است، به‌گونه‌ای که در آزمون‌های استخدامی نیز بخش مهم و نمره‌آوری را به خود اختصاص داده‌اند.

کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی موجود در سایت ما به گونه‌ای طراحی شده که مناسب تمامی افراد در هر رشته و شغلی باشد. (به همراه نمونه سوال)

به دلیل تمامی این موارد گفته شده، پیشنهاد ما برای افرادی که خواهان اخذ نمره بالا در درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی هستند، تهیه این پکیج آموزشی کاربردی است.

سوالات گزینش آزمون استخدامی

آیا می دانستید بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی به دلیل زمان کم و گستردگی مطالب و مشخص نبودن منبع برای سوالات مربوط به این بخش، توجهی به این درس نکرده و اغلب با این جمله که اطلاعات عمومی بستگی به دانسته های قبلی هر فرد دارد دچار اشتباه شده و یکی از بهترین و راحت ترین دروس امتحانی را کنار می گذارند. واقعا خواندن کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی برای آزمون استخدامی بسیار مهم است.

 

اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی یکی از هفت درس عمومی آزمون های استخدامی است که حدود 15 سوال را به خود اختصاص داده است.

 

در اینجا به چند نمونه سوال موجود در PDF کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به عنوان نمونه می پردازیم تا با نوع سوالات موجود در کتاب و کم و کیف آن(پیش از خرید) آشنا شوید.

 

بیست مورد از سوالات کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (برای نمونه):

نمونه سوال 1: معاون اول رئیس جمهوری چگونه انتخاب می شود؟

1-با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی

2-با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مقام رهبری

3-شخص رئیس جمهور در انتخاب او اختیار مطلق دارد ✅

4-با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب رئیس جمهور


نمونه سوال 2: ارجای کار اضافی در شرایط عادی به کارگران با چه شرایطی مجاز است؟

1-موافقت کارگر

2-پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری

3-ساعت کار اضافی نباید از 4 ساعت در روز بیشتر باشد

4-همه موارد فوق ✅


نمونه سوال 3: تعیین میزان حداقل مزد کارگران هر ساله توسط ………………….. صورت می گیرد.

1-مجلس شورای اسلامی

2-شورای عالی کار ✅

3-وزارت کار و امور اجتماعی

4-سازمان بین المللی کار


نمونه سوال 4: کدام یک از موارد زیر از شمول مقررات قانون کار خارج هستند؟

1-کارگران

2-کارفرمایان

3-کارگاه ها و موسسات تولیدی

4-مشمولین قانون استخدام کشوری ✅


نمونه سوال 5: ساختار سیاسی ایران در دوران قاجاریه و حتی قبل از آن از نظر ماهیت به چه صورت بوده است؟
1-سلطنتی ، استبدادی

2-دیکتاتوری ، استبدادی

3-استبدادی ، سلطنت مطلقه ✅

4-دیکتاتوری ، سلطنت مشروطه


نمونه سوال 6: تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها در صلاحیت کدام نهاد می باشد؟
1-هیات دولت
2-مجلس ✅
3-تعیین تعداد وزیران با مجلس و تعیین حدود اختیارات آنها با هیئت دولت
4-تعیین تعداد ویزران با هیئت دولت و تعیین حدود اختیارات آنها با مجلس


نمونه سوال 7: گزارشی که دیوان محاسبات به مجلس ارائه می دهد و حاوی ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه های خرج شده می باشد ، چه نام دارد؟

1-تصویب نامه

2-لایحه

3-تفریغ بودجه ✅

4-طرح


نمونه سوال 8: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نظام اقتصادی جهانی مانند کدامیک از نهادهای یک کشور عمل میکند؟
1-بانک توسعه اعتباری

2-بانک توسعه و ترمیم

3-نظام اقتصادی

4-بانک مرکزی ✅


نمونه سوال 9: کدام گزینه از دلایل اقتصادی اتخاذ سیاست های تعدیل ساختاری در کشور های در حال توسعه بوده است؟

1-بیکاری گسترده
2-عدم توازن بین بخش دولتی و بخش خصوصی
3-کسری شدید و مداوم بودجه دولت ✅
4-نسبت بالای شاغلین روستائی به شاغلین شهری


نمونه سوال 10: در نظام حقوقی ایران کدام نظریه درباره شخص حقوقی قابل قبول تر است؟

1-نفی شخصیت حقوقی

2-وجود فرضی

3-وجود واقعی ✅

4-واقعیت فنی


نمونه سوال 11: اهداف و راههایی که جامعه روی آن تاکید دارد و اهمیت زیادی برای آن قائل است را چه می نامند؟
1-هنجار

2-ارزش های اجتماعی ✅

3-رسوم اجتماعی

4-سنت های اجتماعی


نمونه سوال 12: اگر هدفهای آموزشی صریح و روشن نباشند. فعالیت های آموزشی چه نتایجی را در پی خواهد داشت؟
1-ابتکار و خلاقیت دانش آموزان تقویت خواهد شد
2-دانش آموزان بیشتر به کنجکاوی خواهند پرداخت
3-معلمان ابتکار عمل بیشتری در تدریس بکار خواهند برد
4- معیار قابل قبولی برای ارزشیابی در دست نخواهد بود ✅


نمونه سوال 13: همه موارد از وظایف دولت جهت تامین حقوق زنان به موجب اصل 120 قانون اساسی می باشند به جز….؟
1-ایجاد بیمه زنان سالخورده و بی سرپرست
2-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران در شرایط خاص

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4-رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای رشد شخصیت زن ✅


نمونه سوال 14: کدام شخصیت دوره قاجار به پیشرفت ایران معتقد بود و در مورد علل عقب ماندگی ایران و علل پیشرفت اروپاییان تامل کرد؟

1-میرزا ملکم خان

2-قائم مقام فراهانی

3-ملک المتکلمین

4-عباس میرزا ✅


نمونه سوال 15: در محیط بین‌الملل موقعیت هر جامعه ای را کدام عامل تایین می کند؟
1-دیپلماسی

2-نظام سیاسی

3- امور اقتصادی و مالی

4-قدرت و توانایی ✅


نمونه سوال 16: یکی از ننگین ترین امتیازی که توسط دولت ایران به بیگانگان داده شد چه بود؟
1-امتیاز رویتر ✅

2- قرار داد تالبوت

3-تاسیس بانک

4-شیلات شمال


نمونه سوال 16: کدام دسته، از خصوصیات بوروکراسی به شمار می رود؟
1-ارزش های اخلاقی، شایسته سالاری، روابط خویشاوندی
2-شایسته سالاری ، روابط مبتنی بر سلسله مراتب، حذف روابط خویشاوندی
3-شایسته سالاری، روابط مبتنی بر سلسله مراتب، ارتباطات چهره به چهره ✅
4-روابط خویشاوندی، روابط میتنی بر سلسله مراتب، تخصیص موقعیت ها بر حسب تخصص ها


نمونه سوال 17: مهمترین علل نابودی قنوات ایران چیست؟
1-هدر رفتن آب قنوات در زمستان ها
2-کمبود برف و باران
3-حفر بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق ✅
4-استفاده نکردن از تکنولوژی های جدید در حفر و نگهداری قنوات


نمونه سوال 18: مکتوب نمودن هدایای دریافتی از مهمانان مربوط به کدامیک از مفاهیم مردم شناسی اقتصادی است؟

1-بخشش

2-پتلاج

3-داد و ستد ✅

4-کولا


نمونه سوال 19: پذیرش و رواج عناصر یک جامعه و فرهنگ غالب در فرهنگ دیگری را در انسان شناسی چه می گویند؟

1- اشاعه فرهنگی

2- فرهنگ پذیری ✅

3- فرهنگ پذیری

4- نسبیت فرهنگی


نمونه سوال 20: کوچک‌ترین کشور و کم جمعیت ترین کشور در خاورمیانه چه کشورهایی هستند؟

1-یمن،بحرین

2- قطر،عمان

3-امارات متحده عربی ،قطر

4-بحرین ،قطر ✅

 

ذکر چند نکته

  • در کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، مطالب مهمی که در سال های اخیر جز منابع طرح سوالات بوده است با توجه به آخرین تغییرات گردآوری شده است.
  • با تسلط بر کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی می توانید به درصد بالایی از سوالات پاسخ صحیح دهید. لذا تهیه این فایل به همه شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی توصیه می شود.
  • مطالب موجود در کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی خوانا، واضح و با کیفیت می باشد و با استفاده از جداول ، تصاویر ، نقشه و همچنین دسته بندی کاملاً منظم مطالب، خواننده به خوبی با مطالب ارتباط برقرار کرده و لذا با علاقه بیشتری مطالعه خواهد نمود.

    اگر نیاز به پشتیبانی در خرید و دانلود داشتید در واتس اپ، تلگرام یا ایتا به ما پیام بدهید.

     

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0