کتاب طلسمات سامری

دانلود pdf کتاب طلسمات سامری – پی دی اف طلسمات سامری

طلسمات سامری

طلسمات سامری

 

  • عنوان :کتاب طلسمات سامری
  • نویسنده: سیّد ناظر حسین شاه زنجانی
  • زباناردو
  • شاخه: علوم غریبه
  • نوع کتاب: چاپی
  • تعداد صفحات :79
  • فرمت کتاب : pdf

این کتاب شامل

1-طلسم محبت
2-طلسم بغض و تفرقه
3-طلسم خواب بندی
4-طلسم ترقی زراعت
5-طلسم حل المشکلات
6-تسخیر اهل دولت
7-فتح و نصرت
8-طلسم وصل محبوب
9-خواص الحروف
10-دعوات کواکب و… می باشد.

 

سامری در ادب فارسی

مسلماً نظر به تأثر عمیق ادبیات فارسی از قرآن، بازتاب یکی از داستان‌های مهم این کتاب در این عرصه امری بدیهی است.

در ادبیات فارسی نماد سامری عموماً دالّ بر مضامینی چون: جادوگری و ساحری (با بیشترین بسامد)، فریبایی، طرد شدگی، شکست خوردگی برابر قهر و مکر خداوند و … است. در ادامه چند نمونه از این مصادیق را ذکر می‌کنیم :

چوب موسی گرفتار بنمود سحر ساحری                                       سامری کرد آخر اندر امت او سامری

( رودکی، به نقل از دهخدا)

به هارون ما داد موسی مر آن                                                    را نبرد دست دستی بهدان سامری را

( ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۱۴۳)

اژدها کردار تا شمشیر تو آشفته گشت                                        سامری کردار بدخواه تو از دنیا رمید

(معزی، ۱۳۱۸ :۱۴۳)

کاسد و فاسد شد آن سحر حرام سامری                                     هست گفتار سنایی عشق را سحر حلال

(سنایی،  ۱۳۸۸: ۳۴۸)

آنکه پیش کلک و نطقش آن دو سحر آنگه حلال       صد چو من هستند چون گوساله پیش سامری

(انوری،۱۳۳۷: ۴۷۰ )

پیش تخت خسرو موسی کف  هارون زبان                                  این منم چون سامری سحر ازمیان انگیخته

(خاقانی،۱۳۳۸ : ۳۹۸)

با گاو زری که سامری ساخت                                                 گوساله شمار زرگران را

(همان ، ۳۵)

از روزگار ترس نه از رند روزگار                                                  از سامری هراس نه از گاو سامری

(همان ، ۹۲۵)

چنان در سحرکاری دست دارد                                                   که سحر سامری بازی شمارد

(نظامی، به نقل از دهخدا)

هر که در دنیا کند یاوه گری                                                    بی شکی باشد چو قوم سامری

(عطار،۱۳۸۶:     )

خویش و بیگانه شده از ما رمان                                              بر مثال سامری از مردمان

(مولوی، ۱۹۲۵: ۱۳۸)

سامرییی خود که باشد ای سگان                                         که خدایی بر تراشد در جهان

(مولوی،۱۹۲۵: ۳۵۹)

پیش گاوی سجده کردی از خری                                         گشت عقلت صید سحر سامری

(مثنوی، همان)

قامتی داری که سحری می کند                                         کاندر آن عاجز بماند سامری

(سعدی،۱۳۸۵: ۸۷)

بهار روی تو بازار مشتری بشکست                                  فریب چشم تو ناموس سامری بشکست

(خواجو،۱۳۶۹: ۲۰۹)

بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر                             سامری کیست که که دست از ید بیضا ببرد

(حافظ،۱۳۶۲: ۲۶۴)

‫0/5 ‫(0 نظر)
‫0/5 ‫(0 نظر)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0