دانلود کتاب سرزمین های دور

دانلود رایگان کتاب سرزمین های دور به صورت کتاب الکترونیکی PDF نوشته پال توئیچل

کتاب سرزمین های دور – نوشته پال توئیچل خدا همواره خود را در اختیار تو می گذارد ، برایت کار می کند ، هرگز از تو غافل نمی شود چون می داند در هر فوریتی که پیش آید ، راه صحیح کدام است.

پنج نفسانیت مخرب

1) شهوت : میل غیر طبیعی ، استفاده از مواد مخدر ، الکل ، توتون و غذاهایی که صرفا به خاطر مزه شان خورده می شوند.

تخریب : پایین کشیدن انسان از مقام انسانی,تا حد اشتراک با سطح آگاهی حیوانی.

2) خشم : تهمت ، سخن چینی ، غیبت ، بدگویی ، بی حرمتی ، عیب جویی ، کینه توزی ، ناشکیبایی ، بی حوصلگی ، انزجار ، ریشخند ، انتقاد مخرب ، بد خواهی.

خشم سرطان ذهن است.

3) طمع : خست ، دروغ گویی ، دوروئی ، جعل ، تظاهر ، سرقت ، رشوه خواری ، ,انواع حیله ها.

4) وابستگی : نگرانی های خانوادگی و اجتماعی ، هیجانات روزمره ، گرفتاری های معاش.

وابستگی سلطان مسامحه است ، تو را آنچنان در هر چیزی که ممکن باشد درگیر می کند که وقتت را(سرمایه عمرت را) به هیچ بفروشی. تو را برده خود می کند و به خود پیوند می دهد.

5) خود پرستی : تعصب,خودنمایی ، نمایش عمدی ثروت و قدرت ، رئیس مابی ، سرزنش کردن ، ایراد گرفتن ، عشق به شهرت و مدارک تحصیلی و اجتماعی ، ریا در مذهب و زهد و تقوی و موعظه ، ریا در خیرات و صدقات ، حق به جانب بودن همیشگی.

رهایی از بند کارما ها با کنار کشیدن از فعالیت های روزمره حاصل نمی شود.

نسبت به چیزی بی تفاوت بودن مانند کشتن و از میان برداشتن آن چیز است.

زن ها می توانند الهه گانی باشند ، مانند مقام خدایی در کالبد زن.

هر آنچه آرزو کنی در همان لحظه شروع به سفر کردن به سوی تو می کند.

به هیچ چیز به قصد مالکیت عشق نورز ، حتی آرزوی پاداش اعمالت را نداشته باش.

مانند آفتاب بتاب و چشم داشت برگشت از هیچکس نداشته باش.روح با دادن حیات جاودانه می یابد نه با دریافت کردن.

با عدم وابستگی ، عشق ورزیدن را فراموش نکن.

باید با خودپرستی و روحیه ی حق به جانب بودن ، غلبه کنی و اجازه دهی تا محبت ، عشق ، دانش ، قدرت و نیرومندی ، تسلط کامل خود را بر افکار و اعمالت نشان دهند.

در نام خداوند ، هر آنچه که دوست داری ، چه مادی ، چه معنوی ، بطلب و یادت باشد که پس از استهلاک کارما ها آنان را تجربه خواهی کرد. در ضمن خوی ش انظباطی را در همه امور زندگی اجرا کن.

دانلود کتاب سرزمین های دور

کارما

در طبیعت قانونی داریم به نام کارما که این قانون قانون عمل و عکس العمل، تابش و بازتابش و علت و معلول است.

قانون کارما می& گوید : هر عملی واکنشی داشته و همچنین هر واکنشی خود واکنشی دیگر به دنبال دارد و این چرخه همیشه تکرار خواهد شد. قانون کارما میگوید شما در هر حال و روزی که باشید، در آسمانها یا در داخل زمین، پشت محکمترین قفلها و یا بر تخت سلطنت، کارمای اعمال شما دیر یا زود، به شما بازمیگردد. منظور اینکه هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی و یا از هر دست بدهی، از همان دست می‏گیری . به طور خلاصه این قانون می گوید :

هر نیتی که میکنیم و یا عملی که انجام می دهیم دست به دست چرخیده و همانند آن به خودمان باز می گردد.

فهرست مطالب

 • معرفی نامه
 • یادداشت مترجم
 • فصل اول – سرزمین های دور
 • فصل دوم – کند و کاوی در ادیان
 • فصل سوم – کردار بی نظرانه
 • فصل چهارم – توزای جاویدان
 • فصل پنجم – پرستش کالی
 • فصل ششم – تنها از آن هستی دارد
 • فصل هفتم – طی طریق به سوی اکنکار
 • فصل هشتم – نقاط استراحت در آپدیت
 • فصل نهم – نابودن فضا
 • فصل دهم – انرژی توزاشوتاما
 • فصل یازدهم – سوگماد هستی
 • فصل دوازدهم – فلسفه اکنکار
 • واژه نامه
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0