دانلود تحقیق کامل در مورد بانکداری اسلامی و ربوی

دانلود تحقیق در مورد بانکداری اسلامی و ربوی. این تحقیق در 30 صفحه به مباحث بانکداری اسلامی پرداخته و کامل این نوع بانکداری را بررسی کرده و در انتها تمام منابع تحقیقی آورده شده است.

تحقیق کامل در مورد بانکداری اسلامی

سرفصل های این تحقیق:

بانکداری اسلامی چیست و چگونه شکل گرفت؟
اهداف نظام بانکداری و چارچوب های آن
تاریخچه بانکداری اسلامی
آیات و روایات در زمینه بانکداری اسلامی
نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی
نظریه مبتنی بر جبران هزینه های اداری
نظریه مبتنی بر تعادل منابع استقراضی
نظریه اشتراکی بانکداری اسلامی
نظریه عمومی حذف ربا(با تاکید بر تمامی جایگزین های ممکن بر حسب نیاز اعتباری)
شناسنامه بانکداری اسلامی در جهان
آخرین رتبه بندی کشورها در بانکداری اسلامی
تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی و دلایل برتری آنها
آثار بانکداری اسلامی در تورم
دیدگاه غرب به بانکداری اسلامی
بررسی مشتریان و مشتاقان بانکداری اسلامی
آینده بانکداری اسلامی
وضعیت بانکداری اسلامی در ایران

و ….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0